АКЕА „Медиатор“ отправя предизвикателство към всеки от вас, който има интерес към разбирането на хората и тяхната култура, общности и съвременни аспекти от всекидневието и т.н. БЪДИ МЕДИАТОР!

Защо?

Медиаторът е посредник в междуличностните и/или групови взаимоотношения, които често могат да бъдат различни, неразбрани, непредвидими или необходими. Можеш да бъде този медиатор и да подобриш, разбереш и/или разпространиш знанията за света около теб такъв какъвто е и така да го направиш по-добър за себе си и другите.

Как?

Можеш да станеш част от нашия екип, да бъдеш доброволец и да се включваш в дейностите и/или проектите ни, с които да ти помогнем в медиирането.

Какво правим?

Нашите цели и идеи са насочени към развитието и популяризирането на различни културни и социални практики в страната, които включват активно младите хора. Ние се стремим да медиираме културния диалог между различни социални и културни общности в контекста на обществения, социален и икономически живот. Имаме интерес към изучаването и популяризирането на културното наследство и многообразие по нов начин. Нашите цели са насочени също така към осъществяване на диалог между образователните институции, правителствения и неправителствен сектор за професионална реализация на учащи и завършили, с интерес в областта на антропологията, етнологията и науките за култура.

Трябва само да следиш за нови събития, инициативи и проекти в страницата ни или на https://www.facebook.com/aceamediator/ или просто да ни пишеш на aceamediator@gmail.com