Научно-приложен проект „Усети града“ е осъществен през 2014 г. от студенти и преподаватели от катедра Етнология на ПУ „Паисий Хилендарски“ и АКЕА „Медиатор“.

Финансиран е по програма “Пловдив за младите” към Община Пловдив, с партньорството на Център за антропологични и етносоциологически изследвания към ФИФ на ПУ  ”Паисий Хилендарски”, Национален център за рехабилитация на слепи, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства.

За повече информация относно проекта „Усети града” посетете блог страницата му: http://www.feelthecitybg.wordpress.com