Асоциация за култура, етнология и антропология “Медиатор” /АКЕА „Медиатор“/ е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2013 г., което работи в сферата на младежките проекти, културата и наследството.

Екипът ни е от млади учени и доктори по социална антропология.

Визията ни е да направим света по-достъпен и разбиращ човешките различия.

Свързваме хората с разбиране. Създаваме мостове между теорията и практиката, знанието и действието чрез антропологията, провокираме сетивата, правим града достъпен за повече хора, показваме нови погледи към културното наследство и предизвикваме участието и творчеството на млади хора.

Ние вярваме, че споделянето е важно и затова се стремим да изградим мрежа от съмишленици.