Асоциация за култура, етнология и антропология “Медиатор” е първото НПО в България ръководено от доктори по социална антропология. Сдружението е създадено през 2013 г. и работи в сферата на младежките проекти, културата и наследството.

Екипът ни е от млади учени и хора с интереси в областта на културата, етнологията и антропологията.

Визията ни е да направим света по-достъпен и разбиращ човешките различия.

Свързваме хората с разбиране. Създаваме мостове между теорията и практиката, знанието и действието чрез антропологията, провокираме сетивата, правим града достъпен за повече хора, показваме нови погледи към културното наследство и предизвикваме участието и творчеството на млади хора.

Ние вярваме, че споделянето е важно и затова се стремим да изградим мрежа от съмишленици.

През 2020 г. създадохме клуб „СФЕРА“ към АКЕА „Медиатор“. Мисията на клуба е да провокира критично мислене и отношение към света като създаде общност от хора с разнообразни интереси, опит и знания, които да се обединят около антропологията като наука и начин на живот. Дейностите в него са насочени към срещи, събития и инициативи, с които да се създадат условия за диалог и обмяна на опит с хора и организации от различни сфери; професионална реализация и личностното развитие; популяризиране на антропологията като наука и начин на мислене; организиране и провеждане на дискусии, срещи с гост-лектори, работилници, семинари и дебати, изнесени срещи, публични акции и събития и др.