С много усмивки и енергия отбелязахме Ден на антропологията 2016 г. на 22 февруари, заедно със студенти и преподаватели от катедра Етнология на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Денят започна с измислянето и разиграването на сценки, свързани с темите за стереотипи и предразсъдъци, което нарекохме „Театър на различията“. След това заедно се потопихме в трудната задача на„Другото четене“, в което пресъздавахме и описвахме движения. Така обърнахме внимание на културата като текст. Последен акцент в Деня на антропологията беше работилницата „Игра на тонове“, в която визуализирахме своите аргументи в дискусии по различни теми, свързани с антропологията.

Благодарим на всички за участието и че споделихме заедно този Ден!