Зарежда Събития

Интерактивното онлайн представление „Двамата старци и месечината“ за ученици I-IV клас от българските училища в чужбина, представено от Анелия Дюлгерова и Златина Петкова.

Приказката поставя важни теми за екологичното възпитание и отношението към възрастните хора, предаването на наследството. Ще бъдат представени социално значими теми чрез театрална адаптация на фолклорен и литературен текст.

От 12:00 ч. българско време за училищата в Европа

От 20:00 ч. българско време за училищата в САЩ

 

Събитието е част от проекта “С куклен театър на училище“, който включва кукленото театрално изкуство в обучението на децата от българските общности в чужбина.

Финансиран е от Национален фонд “Култура”, а партньори са Асоциация на българските училища в чужбина, Център за изучаване на нематериалното културно наследство (ЦИНКН) към ПУ „Паисий Хилендарски” и Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.