АКЕА „Медиатор“ Ви кани на обиколката на нов маршрут Усети града из Пловдив на 15 декември. Той ще предизвика сетивата на всеки един от Вас! 🙂

„Усети града” е интерактивен маршрут, който ще насочи вниманието Ви към различни интерпретации на градското пространство. Съчетава дейности, които биха могли да Ви помогнат да “видите” централните пространства на град Пловдив по друг начин. Маршрутът е съставен от 6 интерактивни занимания, които са именувани и подробно описани в блога. В него могат да вземат участие хора от различни възрастови групи, желаещи да „видят” града по нов и необикновен начин. Всеки желаещ може да заяви участие чрез Регистрация в блога.

 АКЕА „Медиатор“ всеки месец заедно с група доброволци ще се организира маршрут за желаещите да се включат и да се запознаят с начините на придвижване и ориентиране на хора със зрителни затруднения.

Интерактивен маршрут „Усети града“ е създаден като следствие от младежки проект “Усети града”, реализиран през 2014 година от АКЕА “Медиатор” и екип от студенти и преподаватели към Фислософско-исторически факултет  на ПУ  “Паисий Хилендарски.

  Събитието е част от отбелязването на 10 години от създаването на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

       🙂 Заповядайте на обиколка заедно с нас! 🙂