Екипът ни е от млади учени и специалисти  в хуманитарните и социални науки и това прави работата ни още по специална.

АКЕА „Медиатор“ е първото сдружение в България, създадено и ръководено от доктори по социална антропология. Членовете ни имат експертизи в различни области и разработки, които се основават на антропологични изследвания.

Предлагаме лекции и семинари на теми:

  • Интер-културна комуникация.
  • Основи на етнографското проучване.
  • Критично боравене с информация.
  • Достъпност на културно наследство.
  • Сензорно представяне на културно наследство за хора със затруднения.
  • Животът на ромите в България – история, общности, политики.
  • Светът на детсвото при ромите – обучение в култура и социализация.
  • Жените при ромите – семейство, труд и работа.

Предлагаме консултации по гореописаните теми както и възможност за разработване на производни темис конкретна цел.