Глас и работа с групи

Ако работите с групи – като преподаватели, обучители, терапевти. Ако искат да разчитате на силен, ясен и приятен за слушане глас. Ако изпитвате затруднения – умора от много говорене, напрежение, задъхване, дрезгав или на моменти писклив глас. Ако често ви казват да говорите по-силно, или не ви разбират. Ако имате чувството, че трябва да крещите, за да въведете ред, или изобщо да бъдете чути. Ако работите често на чужд език и това ви създава допълнително напрежение. Ако просто никога не сте се замисляли, как работи най-важният ни инструмент за общуване, това обучение е за вас. В група от максимум 10 [...]