ОБУЧЕНИЯ

Обучения

Предлагаме обучения и работилници, насочени към подобряване на уменията за работа в сферата на културата и културното наследство, работата с групи и екипна работа. Организираме теоретични и практически обучения, консултации, лекции и семинари на теми свързани с културната медиация, културното наследство и памет, общности и маргинални групи, антропология на дестството, миграция, мобилност и социални мрежи, сензорна етнография, толерантост и дискриминация

Екипът ни е изграден изцяло от млади учени по социална антропология и има дългогодишен опит в приложните проекти с младежи и различни общности.

Тиймбилдинг

Тиймбилдингите, които органзиираме и провеждаме са няколко типа и са ориентирани към сплотяване на екипи, разрешаване на проблеми, повишаване на креативността и справяне със стреса и симптомите на професионалното изчерпване.

ТИЙМ БИЛДИНГ
Социално пространство

Социално пространство

Домът на АКЕА „Медиатор“ е социално пространство в сърцето на град Пловдив на ул. „Гладстон“ 1, ет. 2

С общи усилия самоиздържаме и изграждаме уютно и творческо място, в което организриаме срещи-разговор, обучения, семинари, работилници, дискусии, работни срещи, разработваме проекти и др. Заедно свързваме съмишленици, партньори, обменяме опит и добри практики.