Gabi 1-1

Габриела Мерджанова е родена и израснала в град Враца. През 2012 г. завършва B.A. по Социология  и през 2017 г. завършва M.A. по Социоанализа и междучовешки отношения в Пловдивдивски университет. Изследователските ѝ интереси са насочени към междучовешки отношения, LGBT хора и социалното страдание. Габриела е активен член на АКЕА „Медиатор“. В свободното си време се среща с приятели, радва се на разходки сред природата и с кучето си.

Gabriela Merdzhanova was born and raised in the town of Vratsa. In 2012 she graduates B.A. of Sociology and in 2017 graduates M.A. Sociology and interpersonal relations at Plovdiv University. Her research interests are focused on interpersonal relationships, LGBT people and social suffering. Gabriela is an active member of ACEA „Mediator“. In her spare time she meets with friends, enjoy walks in the nature and with her dog.