Екипът на АКЕА „Медиатор“ се състои от млади и ентусиазирани специалисти по етнология и социална антропология.

Ние вярваме, че споделянето събира хората и разбирането на всеки един е много важно.

Свързваме хората с разбиране

Анелия Авджиева
Анелия АвджиеваКоординатор. Обучител и експерт проекти
Доктор по социална антропология. Експерт общности, идентичности, култура. Има дългогодишен опит в разработването, ръководенето и осъществяването на научни и приложни проекти. Изследвател в международни и национални нуачни проекти. Член е на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA).
Мария Славчева
Мария СлавчеваОбучител. Координатор и експерт проекти
Доктор по социална антропология. Участва в национални и международни конференции, младежки проекти. Експерт общности, идентичности, култура. Има изследователски опит в научни и приложни проекти в сферата на визуалната антропология, антропологията на хората с увреждания, фотография, културно наследство, градска антропология. Член е на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA)
Светослава Манчева
Светослава МанчеваПредседател. PR и координатор проекти
Доктор по социална антропология. Експерт общности, идентичности, култура. Има изследователски опит в областта на антропология на детството, обучение в култура, културно наследство. Координатор на събития, конференции, обучения, проекти. Мениджър на социални медии и разработчик на съдържание за институции, компании, проекти. Член на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA).