Ден на Eтнологията и Aнтропологията 2023

Начало/Ден на Eтнологията и Aнтропологията 2023
Зарежда Събития
По традиция от 2015 г. насам отбелязваме Ден на етнологията и антропологията заедно с Катедра Етнология Department of Ethnology
Събитието ще с случи на 20 февруари 2023 г. в зала „Компас“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“. Програмата включва студентски игри, споделяне на опит, дискусии и международна масова акция.
Антропологията и етнологията са част от науките за човека, които ни дават възможност да се опознаваме по-добре, да разбираме другите и многообразието от общности, култури, религии, принципи и философии за живота, които всеки един от нас споделя и приема по свой начин.
В деня ще се опитаме не само да запознаем останалите с това как и с какво се занимават антропологията и етнологията, а да разговаряме за тяхната необходимост, приложимост и развитие.
ПРОГРАМА
Терен за ден „Back to Basics“
13:00 ч. – 14:30 ч., зала „Компас“
Студентска интерактивна игра, която включва основни знания и умения по етнология и антропология. Участва се в отбори. Необходимо е предваително записване на ethnology_department@uni-plovdiv.bg или Fb@departmentethnology
ANTHRO Flashmob
15:00 ч., двор на Ректората
Международна масова акция, която насочва вниманието към антрополога като професионалист и част от общност, която заедно може да направи света по-добър.
СподелиАнтропоОпит
13:00 ч. – 17:00 ч., зала „Компас“
Инсталация за „мозъчна буря“ на тема Какво е антропологията?
Дискусии и клубна дейност
16:00 ч., зала „Компас“
– „Какво прави антропологията в България“
– Запознаване с актуални научноизследователски проетки чрез дигитални постер-презентации
– Среща на Студентски етноложки клуб „Т.Ив. Живков“
Парти в двора
17:30 ч., двор на Ректората
Събитието се организира от катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет на ПУ, в сътрудничество с АКЕА „Мeдиатор“.
За записване в игрите и повече информация: ethnology_department@uni-plovdiv.bg или FB@departmentethnology