Изграждането на екип е продължителна и нелека задача, която трябва да бъде подпомагана от събития за тийм билдинг. Подобни дейности изграждат доверие, смекчават конфликти, насърчават общуването и увеличават сътрудничеството между членовете на един екип.

 

Тийм билдинг събитията, които органзиираме и провеждаме са няколко типа и са ориентирани към сплотяване на екипи, разрешаване на проблеми, повишаване на креативността и справяне със стреса и симптомите на професионалното изчерпване.

 

Освен пакетите, които са преставени по-долу, провеждаме занимания, които са основани на неформаното образование и включват междукултурно общуване, толерантност, обучения и работилници, насочени към подобряване на уменията за работа в група, подобряване на комуникативните умения.

 

Предлагаме иновативни подход и сетивна методология, разработена с цел сензорно представяне на места и обекти от града, на знчими факти от начина ни на живот и способностите ни да наблюдаваме, анализираме и преживяваме света около нас. Част от методологията са инициативите по формата на маршрути и изложби „Усети града” в Пловдив и страната, които са създадени след продължително антропологично и етнологично изследване.

 

Изготвяме специални програми с комбинация от модули за всеки екип. Всички групови занимания са ориентирани към личността и подобряването нa психическото и емоционално състояние.

 

Екипът ни е изграден от специалисти – обучител, организационен психолог и фасилитатор, арт терапевт, социални антрополози и координатори.

 

За информация, запитвания и заявки: aceamediator@gmail.com

Изграждане на екип

Relax и превенция на стреса

Превенция на професионалното изчерпване