Ето в снимки как преминахме Интерактивния маршрут “Усети града” на 15 декември 🙂

Благодарим на всички, които бяха с нас и  се включиха на време, за да предизвикат сетивата си! 🙂 Очаквайте нови маршрути през 2015 г., организирани от АКЕА “Медиатор”. Защото е интересно и си заслужава! 🙂

Следете блог-страницата и Facebook за новини и следващи събития!

Очаквайте следващия организиран ВЕЧЕРЕН маршрут „Усети града“ през 2015 г.