ДЕН ЕА '23
ДЕН ЕА '23
Anthro Flashmob

Oтбелязахмe “Ден на етнологията и антропологията” на 20 февруари 2023 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“. Организатор беше катедра “Етнология” на Философско-исторически факултет.

Заедно показахме, че антропологията не е “затворена” и изцяло академична дисциплина, а много динамична, практична и приложна. В последните години заедно с пловдивската школа по етнология все по-често говорим за нуждите от антропологията.

Програмата на събитието включваше студентски игри, споделяне на антропо опит, международен флашмоб, дискусии и постер-презентации. И този път работилницата “СподелиАнтропоОпит” предизвика присъстващите да разкажат за своите преживявания, търсения и интереси в областта на етнологията и антропологията,

Към инициативата на събитието се присъединиха и други участници чрез виртуално и онлайн споделяне на снимки, постери, видео репортажи и разкази за етнологията и антропологията. В последната част от събитето бяха представени дигитални постер-презентации на актуални научноизследвателски проекти

Антропологията и етнологията дават възможност за разбирането на различията и подобията между общностите и културите чрез опознаване на техните вярвания, ценности, символи, правила на поведение и практики. Ключово важни в съвременния свят са уменията за критическо мислене, за разбиране и приемане на другостта, за преодоляване на етноцентричните нагласи и осъществяване на посредничество при междукултурни взаимодействия. 

Повече за събитието може да разберете на страницата Катедра Етнология Department of Ethnology | Plovdiv