ekip-selo-v-prehod

Част от екипа на АКЕА „Медиатор“ участва в научно-изследователски проект, в който се изследват трансформациите на българското село днес и по-конкретно промените в жизнения опит на неговите жители.

logotip-selo-v-prehod

Темата е особено важна с оглед на демографското, културното и социално-икономическото развитие както на малките общности, така и на обществото като цяло. Последици от тези трансформации допринасят за културни и социални промени в сферите на малките общности и обществото като цяло, които от своя страна рефлектират върху тяхното развитие като социални съвкупности и като носители на определена култура. Още за проекта ще откриете тук.

Ето какви са изследователските интереси и търсения на екипа от АКЕА „Медиатор“.

Екипа на проекта

Според д-р Анелия Авджиева селата са както отражение на унаследените традиции, така и инкубатор за развитието на нови социо-културни практики за справяне с всекидневието и неговите предизвикателства. Чрез общностите, които ги обживяват, могат да се проследят различни мрежи на взаимопомощ и преоткриване на изгубеното наследство, респективно и техните трансформации. Изследователските ѝ мотиви са свързани с проследяване и описване на тези мрежи и техните физически и социални проявления в съвременното “изчезващо” село.

Първоначалното осмисляне на изследвателската ѝ работа представя „дивото“ като връзка с природата и географските особености, както и обитаване и обживяване на обширни географски пространства; проявление на личностната свобода и търсен път за справяне с остаряването и поддържане на социалната, културна и трудова ангажираност; липса на перспектива за оставане и развитие, но и потенциал за устойчиво развитие за активните местни актьори.“ Прочетете още.

завръщане в запустялото село

Д-р Мария Славчева изследва визуални и сензорни аспекти на прехода и завръщането към „запустялото“ село.  Докато обикаля и се интересува от селата в община Стара Загора, тя се оказа в интересна позиция – като общинки служител и като изследовател антрополог. Административното отношение към тези села привлича нейното любопитство. От една страна, отношението към селото е към нещо изоставено, старо и ненужно. От друга страна обаче, административното отношение към тези села е различно и то е едно огромно желание териториално да бъдат смятани като част от Община Стара Загора. Тя успява да наблюдава по какъв начин администрацията се преборва със запустяването на селото.

Д-р Светослава Манчева се насочва към изследване на хора и общности, които заживяват на село. Фокусира се върху визуални трансформации и изграждане на образи на селото чрез дигитални разкази.  Проследява поредици от дигитални разкази на хора, заживели на село, без да са имали връзка с мястото, но адаптирали опит и умения, натрупани другаде. Прави анализ на дигиталните разкази  на влогъри и как те конструират представата за живот на село. Интересува се как селото се трансформира чрез „новите“ представи за него.