Асоциация за Култура, Етнология и Антропология “Медиатор” /АКЕА „Медиатор“/ е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2013 г., което работи в сферата на младежките проекти, културата и наследството.