Проект „Наследство и Памет“

Представяне на колективна монография

Екипът на Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор" е щастлив да представим колективната монография "Практики за унаследяване на памет. По примера на село Аспарухово" и документален филм "Частици спомен". Те са резултат от студентски научно-изследователски проект "Наследство и памет" с научното ръководство на доц. д-р Добринка Парушева и консултант доц. Меглена Златкова. Благодарим на всички, които присъстваха и ни подкрепиха! The team of Association for Culture, Ethnology and Anthropology "Mediator" is happy to present its first collective monograph "Practices for Inheritance of Memory. On the Example of Village of Asparuhovo" and the documentary movie "Pieces of Memory". They [...]

Представяне на колективна монография2023-01-25T12:49:01+02:00

Проект „Наследство и памет“ / The Project „Heritage and Memory“

Щастливи сме да споделим, че проектът "Наследство и Памет" в село Аспарухово, Община Дългопол ще се осъществи заедно с учениците от НГХНИ "Константин Преславски"- Варна по време на тяхната V научна експедиция "Аспарухово 2013 - бъдеще за фолклорния свят" от 16 до 21 юли 2013 година.

Проект „Наследство и памет“ / The Project „Heritage and Memory“2013-06-26T07:58:31+02:00

Проект „Наследство и Памет“

Питал ли си се някога, кой изприда нишките на времето? Как се създават традициите, вярванията, ритуалите и всички онези магични и магнетични представи достигнали до нас? Виждал ли си как се твори настоящето? Наследството е всичко онова, останало през поколенията, преживяло времето. Но наследството е и онова, което ние творим в настоящето. Наследството е културно разнообразие, то е динамично, „живо”, различно. Има хиляди начини за неговото представяне и употреби. Наред с дейностите на АКЕА "Медиатор", нейните създатели се включват и в различни изследователски и научи проекти, какъвто е и проектът „Наследство и памет”, който се осъществи през 2013 година в [...]

Проект „Наследство и Памет“2022-08-04T15:34:57+02:00