Направихме първи крачки за създаване на клуб към АКЕА „Медиатор“.
На информационна среща на 18 февруари 2020 г. бяха представени целите и дейностите на клуб „Сфера“.
Мисията на клуба е да провокира критично мислене и отношение към света като създаде общност от хора с разнообразни интереси, опит и знания, които да се обединят около антропологията като наука и начин на живот.
Дейностите ще са насочени към срещи, събития и инициативи, с които да създадем условия за диалог и обмяна на опит с хора и организации от различни сфери; професионална реализация и личностното развитие; популяризиране на антропологията като наука и начин на мислене; организиране и провеждане на дискусии, срещи с гост-лектори, работилници, семинари и дебати, изнесени срещи, публични акции и събития и др.
По време на събитието бяха представени условията за присъединяване към клуба.