Заповядайте на конференцията „Сензорна етнография на града“ в зала „Компас” на ПУ „Паисий Хилендарски” на 30 октомври 2018 г.

На конференцията ще бъде открита сензорна изложба „Приемната“, резултат от едноименния проект.

Изследователският подход към града през сетивата води до внимателното вглеждане в общуването и връзките, които той и жителите му осъществяват. Градът не е само архитектурно подредено обективно пространство, а може да бъде дефиниран като преживения опит на неговите обитатели.
Събирането на учени, които да представят и обсъдят теми, свързани с града и неговите пространства, сетивност, сензорност, хора със затруднения, маргинални групи, субкултурни общности, институции, всекидневен живот, ще позволи да се създаде едно пространство за диалог, който да очертае възможните полета за изследване и прилагане на сензорната етнография.

Кръглата маса „Сензорна етнография на града“ е част от едноименния проект на млади учени, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към дирекция „Научна и приложна дейност“ на ПУ (2017-2018), с ръководител доц. д-р Меглена Златкова, в екипа са: докт. Мария Славчева, д-р Анелия Авджиева, д-р Светослава Манчева, докт. Петя Петрова-Ангелова.

Повече за проекта разберете на: https://logos.uni-plovdiv.net/en/proekti;jsessionid=0CF8E5868C7EDD27A80B3E501AF0602B