Антропологията е както наука, така и начин на живот.

Неотдавна една млада антроположка каза, че „антропологията е хипарията на науката“ (тя си знае), разбира се, в най-положителния смисъл. Като наука тя изучава човека и човешките различия и прилики.

Думата идва от гръцки ἄνθρωπος, anthrōpos – човек, човечество и λογία, -logia – наука. При Аристотел anthropologos се използва буквално като „говорене за човека“. Насочва се както към миналото, така и към настоящето, правят се и първоначални проучвания и за бъдещето (тук футорологията има своята роля).

Има няколко големи подвидове антропология:

  1. Социална антропология – свързана е с човешките взаимоотношения и взаимовръзки и като цяло е по-аналитична.
  2. Културна антропология –свързва се с човешките вярвания и различните култури и е по-описателна. Често социалната и културна антропология съществуват заедно и се допълват.
  3. Лингвистична антропология –отнася се до езика и неговите културни и социални прояви, употреби и значения.
  4. Физическа антропология –занимава се с човешките останки и тяхното анализиране. Позната е на повечето хора и има пряка връзка с биологията.
  5. Археология – смята се за дял от антропологията, свързан с изучаване на човешката история, чрез откриването на селища, предмети, останки и тяхното тълкуване.

Антропологията се обръща към човека като личност и като част от различни общности, групи, култури, както и като принадлежащ към дадена територия. Ето защо особено важен за антрополога е неговият етичен кодекс. Антропологът има отговорност към хората, към общностите, към институциите и към другите антрополози.

Като начин на живот, антропологията помага да мислим критично и аналитично, да знаем как да търсим информация, как да разговаряме с хората, как да слушаме активно, да разбираме по-лесно различните от мен и теб, да сме адаптивни и емпатични.

ВАЖНО за антропологията е, че не цели да откроява тенденции, за разлика от социологията, няма задължение да предлага решения на проблеми (макар да не е изключено и все по-често се търси), а обяснява света около нас, взаимоотношенията, вярванията, ценностите и наследствата на различните общности и групи от хора.


Ако статията ви е харесала, споделете я с приятели или други хора, които биха я харесали също.

Още интересни факти и приложения на антропологита може да отриете в страниците ни във Facebook / Instagram / You Tube