Заедно представяме кварталите на Пловдив!

АКЕА „Медиатор“ е партньор по проекта „Кварталите на Пловдив – Заедно“ , който е част от официалната програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.
Кварталите на град Пловдив имат свой собствен живот, своя памет и образи, които често остават непознати. Екипът по проекта осъществява етнографско и визуално картографиране на Пловдив, което цели да представи кварталните наследства и заедно с това да проследи живота на читалищата и участието на гражданите в културния живот на града. В проекта са включени дейности като теренна работа, работни срещи, срещи с читалищни служители, разработване на концепции и актуализиране на събираната информация. Представянето на градското наследство на Пловдив като част от европейското културно наследство и на читалищата като значими актьори по места е от изключително значение.

Проектът се осъществява през 2018-2019 г. от екип на катедра „Етнология“ на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с ръководител доц. д-р Меглена Златкова, с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“, Община Пловдив, в партньорство с „Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“ и Фондация „Стойна Кръстанова“Народно читалище „Шалом Алейхем – 1945“, с помощта на РЕКИЦ – Пловдив, Съюза на общинските читалища – Пловдив и с техническата подкрепа на CartLab към ПУ.

Проектът представя кварталите и общностите на Пловдив в тяхната ЗАЕДНО-ст

Включва две основни онлайн платформи

Виртуално портфолио „Кварталите на Пловдив – Заедно“ представя живото наследство на кварталните общности и техните пространства.

Платформа „Читалища“ свързва всички читалищата в град Пловдив във виртуална информационна мрежа, с единен събитиен календар.