Проектът „Усети града – подготовка на водачи и реализиране на интерактивен маршрут” включва тридневното обучение и има информационна и практическа насоченост като се залага изцяло на неформално обучение.

Обучението за водачи в интерактивен маршрут “Усети града“ ще се проведе от 31 май до 2 юни 2017 г.

Младежи, които желаят да бъдат преки участници в реализирането на маршрута, ще усвоят нови умения и ще разберат как да интерпретират градското пространство. Участниците ще повишат осведомеността си за културното наследство на Пловдив, хората със зрителни затруднения, начините на придвижване и осигуряването на по-достъпна градска среда.

След приключване на Обучението за водачи, участниците ще бъдат преки участници в три интерактивни маршрута “Усети града” в град Пловдив. Всеки, който желае да се постави в ролята на воден със затворени очи, ще бъде придружен от един от обучените водачи.

Датите за провеждането на маршрутите са: 3 юни (събота), 13 юни (вторник) и 18 юни (неделя). Часовете и формата за записване ще бъдат обявени в събитието във Facebook.

Инициативата е продължение на научно-приложен проект „Усети града”, реализиран през 2014 г. от екипа на АКЕА „Медиатор” и студенти и преподаватели от специалност Етнология и Социална антропология към ФИФ на ПУ. След приключване на проекта екипът на АКЕА „Медиатор” реализира интерактивения маршрут няколко пъти в Пловдив. През 2015 година бяха разработени нови два маршрута – в село Аспарухово, обл. Варна и в град Стара Загора. Те бяха съобразени със спецификите на пространството и представят местното културно наследство по нов начин.
От опита си досега като участници в изготвянето и провеждането на интерактивни маршрути, екипът ни се увери, че има нужда от повече обучени хора за водачи, за да се мултиплицира тази добра практика.

Проектът е финансиран от дирекция „Култура и културно наследство“ към Община Пловдив. Партньори са Философско-исторически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” и Национален център за работа със слепи – Пловдив.