Oбучението за водачи в интерактивния маршрут „Усети града“ премина успешно. Участниците бяха подготвени как да представят част от културното наследство на Пловдив по нов начин. Те бяха активни участници в следващите маршрути „Усети града“. Обучението се проведе от 31 май до 2 юни 2017 г., като включваше лекционна и практическа част с гост лектори и обучители с опит в интерпретирането на градското културно наследство. 

Следващото събитие е на 3 юни (събота) 2017 г., когато ще се проведе Първият отворен интерактивен маршрут „Усети града“. В него ще могат да се включат хора на различни възрасти, които ще бъдат водени от водачите – участници в  обучението.

Следете Facebook страницата на АКЕА „Медиатор“ за още информация и за събитията.

Събитието е част от проекта „Усети града“ – обучение за водачи и реализиране на интерактивен маршрут“, финансиран от Община Пловдив, с партньори Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив.