Първото събитие от проекта Усети града“ 2017 е Обучение за водачи в интерактивния маршрут „Усети града„, в което младежи се подготвиха да представят културното наследство на Пловдив по нов начин. Те бяха активни участници в следващите маршрути „Усети града“.

Обучението се проведе от 31 май до 2 юни 2017 г., като включваше лекционна и практическа част с гост лектори и обучители с опит в интерпретирането на градското културно наследство. 

На 3 юни (събота) 2017 г. ще се проведе Първият отворен интерактивен маршрут „Усети града“. В него ще могат да се включат хора на различни възрасти, които ще бъдат водени от водачите – участници в  обучението.

Очаквайте скоро допълнителна информация за събитията и програмата. Следете Facebook страницата на АКЕА „Медиатор“ за още информация.

Проектът „Усети града“ – обучение за водачи и реализиране на интерактивен маршрут„, финансиран от Община Пловдив, с партньори Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив.