Пловдивските пазари вече имат своя пътвеодител, който беше представен в онлайн събитие на 28-ми януари 2021 г. Това е пътеводител за градски културен туризъм, който може да използвате, ако искате да разберате малко повече за пазарите като места и част от културното ни наследство.

Първият и единствен Пазароводител съдържа информация за 7 пазара в Пловдив, които съчетават минало, настояще и бъдеще, както и интересни факти от живота на града. В изданието може да откриете практическа информация къде се намират, как да стигнете до тях, какво може да намерите там или какво да очаквате от продавачите на пазара.

Пазароводителят представя пазарите като места, хора и практики, които са част от живата култура на Пловдив. Те са своеобразни “живи музеи”, които разказват за различни общности. До сега в Пловдив не се е представяло културното наследство на пазарите като възможност за алтернативен културен туризъм. Комерсиализацията на съвременните пазарни отношения, все по-честото пазаруване онлайн, което постепенно измества контакта с хората на пазара, както и превръщането му в тържище застрашават жизнеността и устойчивостта на живата култура на хората и пазарите.

Пазарът не е само място за търговия и стокообмен, а заедно с това е и пространство за социализация и взаимодействие между различни социални, културни и религиозни групи. И до днес, въпреки че биват физически трансформирани, обновявани или новоизграждани, пазарите съхраняват и поддържат специфични практики и знания, които се предават през поколенията. Пътеводителят е резултат от няколкомесечно проучване на терен с антропологични методи като наблюдения, записки, картографиране и заснемане на елементи от културното наследството на пазарите.

Дигиталният пазароводител може да откриете на български и на английски език, а печатното издание – в някои хотели и туристически обекта в Пловдив.

Виртуална разходка показва подбраните пазари и тяхното местоположение.

Поради големия интерес към събитието за представяне на Пазароворителя на Пловдив, споделяме и запис от него.

Пазароводителят е част от проекта “Град и пазари – възможности за културен туризъм” на АКЕА “Медиатор”. Подкрепен е от Национален фонд “Култура” и се реализира в партньорство с фондация “Локалфууд.бг” и фермерски пазар “Пендара”, Съвет по туризъм – Пловдив, Арива травъл и Философско-исторически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”.