Стартира проект „Усети града“ в град Пловдив, който ще се реализира от млад и ентусиазиран екип през 2014г.

Това не е просто лъч светлина в тунела, а вълна от идеи и желание за промяна в нашето градско всекидневие. Горди сме да подкрепим подобен проект и вярваме, че много хора ще се присъединят към идеите на екипа!

Проектът ще включва:

  • Етноложко изследване, чрез което екипът ще разкрие пречките и проблемите, с които се сблъскват хората с увредено зрение и ще търси начини за тяхното разрешаване.
  • Ще се проведе обучение на участниците по ориентиране в градска среда.
  • Ще бъде изработен интерактивен маршрут, който подпомогне туристическата дейност в града за хора с увредено зрение.
  • Ще се картографират местата на културното наследство на град Пловдив. След това ще се изработят карти на брайлово писмо и ще се представят в информационните пакети на туроператорите в Пловдив.

Повече информация за дейностите по проекта може да следите на официалната блог страница на проекта http://feelthecitybg.wordpress.com/

Проектът е финансиран по програма “Пловдив за младите” към Община Пловдив, с партньорството на Център за антропологични и етносоциологически изследвания към ФИФ на ПУ  “Паисий Хилендарски”, Национален център за рехабилитация на слепи, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства.