В третия ден от  Интерактивна работилница Усети града – Варна 2017

Тактилната лаборатория предизвика усещанията за допир и предизвика различни асоциации за културното наследство на Варна.

Учихме и се упражняваме в основни методи за водене на хора със зрителни затруднения и как да изпшолзваме допира, за да опознаваме средата около нас.