A meeting-talk with Stoyan Antonov, PhD was held on January 24 2019, in Plovdiv on the topic “The Culture together (notes on an opening)”.

You can watch a video from the meeting at https://youtu.be/ar5cvyl8Xak

Разговорът засегна теми като символиката и значението на празнуването заедно, преживяното и личната гледна точка и представи една възможна социална диагностика на откриващото събитие на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Факт са разнообразни изказвания, мнения и коментари по темата, които разгледахме като анализатори на случващото се. Срещата представи антропологична гледна точка към подобно събитие и как разбираме и възприемаме случващото се около нас. Д-р Стоян Антонов е антрополог, историк и преподавател в Катедра “Етнология” на ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”. Председател е на Българско хералдическо и вексилоложко общество.