В четвъртия ден от Интерактивна работилница Усети града – Варна 2017 опознахме някои от централните места на Варна през призмата на хора със зрителни затруднения.

Вербалната лаборатория предизвика мисленето ни за разказването като средство за интерпретиране на културното наследство на Варна.