Проектът „Усети града – подготовка на водачи и провеждане на интерактивен маршрут“ включва 3-дневно Обучение за водачи в интерактивен маршрут „Усети града“, в което участниците ще се подготвят по теми, свързани с интерпретирането на градското културно наследство и представянето му за хора със зрителни затруднения. Водачите ще могат да се включат активно в провеждането на 3 публични маршрута през месец юни по Главната на Пловдив. Информация за събитията ще откриете на страницата ни  във Facebook www.facebook.com/aceamediator

Проектът е финансиран от дирекция „Култура и културно наследство“ към Община Пловдив, с партньори Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив.