Youth workshop “Feel the city” provoked the sensory thinking of young people and introduced them to part of the urban cultural heritage of Plovdiv.

Младежите научиха как да интерпретират и как да представят значими места и обекти от града. Научиха кои са основните умения за водене на хора със зрителни затруднения. Разбраха как да работят по-добре в екип и как да се забавляват докато творят. Важно за всеки участващ беше етапа от създаването на социално значимо събитие под формата на интерактивна изложба “Без рамки”.

Заниманията включваха 4 интерпретативни лаборатории: тактилна, обонятелна, аудио-визуална и вербална. АКЕА „Медиатор“ разработва метода „Усети града” през последните 5 години. Той насочва вниманието към различни интерпретации на градското пространство и неговото културно наследство. Част от реализираните инициативи са маршрутите „Усети града” в Пловдив и страната, които са създадени след продължително антропологично и етнологично изследване.

Проектът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив – програма „Пловдив за младите“ и в партньорство с Националния център за рехабилитация на слепи – Пловдив.