Младежка работилница „Усети града“ предизвика сетивното мислене на младежи и ги запозна с част от градското културно наследство на Пловдив.

Младежите научиха как да интерпретират и как да представят значими места и обекти от града. Научиха кои са основните умения за водене на хора със зрителни затруднения. Разбраха как да работят по-добре в екип и как да се забавляват докато творят. Важно за всеки участващ беше етапа от създаването на социално значимо събитие под формата на интерактивна изложба „Без рамки“.

Заниманията включваха 4 интерпретативни лаборатории: тактилна, обонятелна, аудио-визуална и вербална.

АКЕА „Медиатор“ разработва метода „Усети града” през последните 5 години. Той насочва вниманието към различни интерпретации на градското пространство и неговото културно наследство. Част от реализираните инициативи са маршрутите „Усети града” в Пловдив и страната, които са създадени след продължително антропологично и етнологично изследване.

Проектът се реализира през 2019 г. с подкрепата на Община Пловдив – програма „Пловдив за младите“ и в партньорство с Националния център за рехабилитация на слепи – Пловдив.