Интерактивната изложба „Без рамки“ беше открита и представена на 15 юни 2019 г. в Пловдив от участниците в младежка работилница „Усети града“, които бяха куратори и водачи в нея.

„Без рамки“ предизвиква сетивата и представя по нов начин част от градското културно наследство на Пловдив.

Гостите я преминават със затворени очи и биват водени от нейните куратори. Изложбата е подходяща и за хора със зрителни затруднения.

Събитието беше част от проект „Младежка работилница „Усети града“, подкрепен от Община Пловдив – програма „Пловдив за младите“ и с партньори Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив.