Две интерактивни онлайн куклени представления по българската народна приказка „Двамата старци и месечината“ бяха представени от актрисите Анелия Дюлгерова и Златина Петкова за ученици I-IV клас от българските училища в чужбина на 23-ти януари  2021 г.

Първото представление беше с участието на ученици от  българските училища в Европа и страни като Германия, Франция, Великобритания, Италия, Унгария, Австрия и други. Второто представление беше с участието на ученици от българските училища в САЩ и градовете Вашингтон, Чикаго, Лос Анджелис, Ричмънд, Балтимор, Ню Йорк, Торонто и други.

Приказката постави важни теми за екологичното възпитание и отношението към възрастните хора, предаването на наследството. Представлението представи социално значими теми чрез театрална адаптация на фолклорен и литературен текст.

Адаптацията на приказката, режисурата, сценарийя и сценографията са дело на Анелия Дюлгерова и Златина Петкова. Музиката е на Джеймс Ерик.

Представленията се реализират по проект “С куклен театър на училище“, финансиран от Национален фонд “Култура” по програма „Социално ангажирани изкуства“. Партньори и съорганизатори са Асоциация на българските училища в чужбина, участват също Център за изучаване на нематериалното културно наследство (ЦИНКН) към ПУ „Паисий Хилендарски” и Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ в лицето на катедрите по „Етнология“ и „Теология“.