Културното наследство и неговото интерпретиране по подходящ начин е една от задачите ни през последните години. Щастливи сме, че ще можем да помогнем с още една дейност в тази посока. Този път насочихме усилия към учениците в българските училища в чуждина, благодарение на нашите партньори.

Представяме ви проекта “С куклен театър на училище – интерактивно онлайн представление за децата от българските училища в чужбина“ (2020-2021 г.)

Той ще включи кукленото театрално изкуство в обучението на децата от българските общности в чужбина като покани куклени актьори в час по български език и литература за ученици I-IV клас за интерактивно онлайн представление “Двамата старци и месечинката”. Приказката поставя важни теми за екологичното възпитание и отношението към възрастните хора, предаването на наследството и изграждане на позитивна идентичност на българската общност зад граница.

Проектът ще свърже изкуството и образованието за изграждане на позитивна идентичност, разбиране на родната култура, екологично съзнание и възпитание в ценности на децата от българските общности в чужбина чрез средствата на кукления театър. Насочен е към повишаване на интереса към българската култура и културно наследство на децата зад граница и създаване на чувствителност към социално значими теми чрез театрална адаптация на фолклорни и литературни текстове към начина на възприятие на децата в чужда езикова и културна среда.

Проектът е финансиран по програма Социално ангажирани изкуства на Национален фонд “Култура”.
Партньори са Асоциация на българските училища в чужбина, Център за изучаване на нематериалното културно наследство (ЦИНКН) към ПУ „Паисий Хилендарски” и Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.