Представяме възможности за развиване на алтернативен културен туризъм, свързан с градските пазари.

В новия ни проект, които се реализра през 2020 г., ще разказваме за пазарите в Пловдив и за първи път ще насочим вниманието към тяхното културно наследство и как могат да са част от културния туризъм в града.

Пазарите представят живата култура на хората и местата. Те са своеобразни “живи музеи” представящи културното наследство и особеностите на различните общности, консолидирани около тях. Пазарът не е просто място за търговия и стокообмен, а е пространство за социализация и пресечна точка за взаимодействие между различни социални, културни и религиозни групи. И до днес, въпреки че биват физически трансформирани, обновявани или новоизграждани, пазарите съхраняват и поддържат специфични практики и знания, които се предават през поколенията. До този момент в Пловдив не се представя културното наследство на пазарите като възможност за алтернативен културен туризъм в града. Комерсиализацията на съвременните пазарни отношения, все по-честото пазаруване онлайн, което постепенно измества контакта на хората с пазара, както и превръщането му в тържище застрашават жизнеността и устойчивостта на живата култура на хората и пазарите.

Ще бъдат проучени застрашени знания, умения и практики на подбрани пазари в Пловдив, с фокус върху културата. Резултати ще бъдат статии и систематизирани материали, публикувани в безплатен двуезичен пътеводител, които ще бъдат достъпни и онлайн. В популяризирането ще се включат местни партниращи си организации от различни сфери. Предвидено е и публично събитие, което ще представи резултатите чрез метода на storytelling.

Проектът е финансиран от Национален фонд “Култура” и се реализира в партньорство с фондация “Локалфууд.бг” в лицето на Фермерски пазар „Пендара“, Съвет по туризъм – Пловдив, „Арива травъл“ и Философско-исторически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”.