fb-cover-event-2-e1539086188820

АКЕА „Медиатор“ Ви кани на кръгла маса на тема „Сензорно представяне на градско културно наследство“ на 19 октомври 2018 г.
Време: 10:00 – 13:00 часа, Място: Зала „Компас”, ПУ „Паисий Хилендарски”.

Програма:
10:00 – 11:20
Предизвикателства пред усещането и разбирането за градско културно наследство (резултати от проучване по проект „Сензорно представяне на градско културно наследство” на АКЕА „Медиатор”, финансиран от Национален фонд „Култура”)
11:20 – 11:40 Почивка
11:40 – 13:00
Сетивата и сензорността като начини за представяне и възприемане на градско културно наследство. Примери. Обявяване на интерактивен маршрут „Усети града 2” в Пловдив

Кръглата маса ще е публична и отворена за посетители.

Кръглата маса ще събере специалисти, изследователи и граждани, които заедно да разговарят за ролята и предизвикателствата в представянето на градско културно наследство по сензорен и сетивен начин. Ще бъдат дискутирани нуждите и липсите в подобно представяне и за хора със затруднения. Ще се обсъдят резултати от изследване, свързано с прилагането на методите на сензорната етнография в изследването на градското културно наследство в Пловдив. Ще се дискутират и начините за използване на сетивата и сензорността в създаването на интерактивен сетивен маршрут, достъпен както за хора с и без зрителни затруднения.

Събитието се организира по проект „Сензорно представяне на градско културно наследство” на сдружение „АКЕА „Медиатор”, който има за цел да проучи и представи част от градското културно наследство на Пловдив чрез сензорна етнография.

Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria в партньорство с НЦРС – Пловдив, Философско-исторически факултет ПУ „Паисий Хилендарски“, Център за антропологични и етносоциологически изследвания.