Екипът ни се разшири с още един доктор по Социална антропология!

Да ни е честита д-р Свобода Стоева 🙂 Пожелаваме ѝ успехи и нови предизвикателства, в които да успява.

Д-р Свобода Стоева е съ-учредител на АКЕА „Медиатор“ и експерт проекти. През 2011г. завършва B.A. по Етнология и M.A. по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“. От 2014 г. до 2017 г. е редовен докторант по Социална антропология към катедра „Етнология“.

На 05 юли 2018 г. придобива образователна и научна степен доктор по Социална антропология с тема на дисертационен труд:„Статут „търсещ убежище“: граници и дискурси“, с нач. ръководител: доц. д-р Красимира Кръстанова.