Международния Ден на Етнологията и Антропологията беше отбелязан с онлайн събитие и в България. Продължихме традицията на ДЕНя от 20152016 и 2017 година. Събитията популяризират етнологията и антропологията и запознават повече хора с тях и с основни теми като култура, общности, културното многообразие, какво са стереотипи и предразсъдъци, всекидневие, хоби, свободно време, с какво се занимават етнолозите/антрополозите.

ДЕН 2021 премина с разговор за нуждите от и приложението на етнологията и антропологията днес: как присъстват в дигиталното пространство, кои са актуалните изследователски търсения, в какво може да се приложи на практика това знание.

Участниците, който бяха от България и чужбина (Австрия, Испания и др.), споделиха опита си като етнолози/антрополози и как се реализрат след завършване на академичното си образование. В събитието се включи на живо от работата си на терен и социален антрополог, който сподели за предизвикателствата да си теренен изследовател, как хората насреща приемат това, за етиката и съмненията. Беше създаден интерактивен wordcloud, който илюстрира асоциациите за това кои са етнолозите и антрополозите. Събитието завърши с продължителна дискусия за новите перспективи и предизвикателства за етнолозите и антрополозите, за актуални проекти и приложена работа. Бяха обявени и предстоящи онлайн срещи на общността в клуб СФЕРА.

Настоящи и бивши студенти по етнология и антропология, както и преподаватели от катедра „Етнология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ се включиха активно, припомняйки, че науката трябва да гледа напред към новостите и перспективите около нас. Етнологията и антропологията са призвание, което всеки следва като начин на мислене и се превръща в начин на живот.

Благодарим на всички за невероятния интерес и нуждата да споделяме!