Заедно с катедра Етнология на ПУ организирахме интерактивна работилница „споделиАнтропоОпит“ в рамките на национална научна конференция Студентски етноложки срещи 2017. Заедно споделихме опит с дарообмен на истории. Благодарим на всички, които се включиха!

автор на снимките: Васил Караджов