СподелиАнтропоОпит

АКЕА „Медиатор“ се включи в традиционните за Пловдив Студентски етноложки срещи 2015 като организира работилница СподелиАнтропоОпит и представи изложба с фотографии от първото по рода си събитие СподелиАнтропоОпит.

Целта на работилницата е да призове младите изследователи, студенти,  утвърдени учени и други към споделяне на опит в етнологията и антропологията и да говорим повече за интересите, свързани с  тях, пред повече хора.

Защото антропологията и етнологията са изключително нужни днес!

Темата на студентската конференцията беше „Теренът – традиции и иновации“ и събра студенти и докторанти от различни университети в страната, с различни изследователски интереси, за да представят материали от теренната си работа. Организатори на традиционните срещи е катедра Етнология към ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски“.