Партньори и приятели

Варна Европейска младежка столица 2017

Варна – Европейска младежка столица подкрепи АКЕА „Медиатор“ в реализирането на

Интерактивна работилница за културно наследство “Усети града”

Пловдив Европейска столица на културата 2019

Пловдив – Европейска столица на културата 2019 подкрепи АКЕА „Медиатор“ в осъществяването на проектите

Творческо ателие „Въздействие“

като партньори в Кварталите на Пловдив ЗАЕДНО – виртуално портфолио

Философско-исторически факултет на ПУ

Философско-исторически факултет е дългогодишен сътрудник на АКЕА „Медиатор“. Заедно сме реализирали инициативите:

Конференция и сетивна изложба „Сензорна етнография на града“

СподелиАнтропоОпит 2017

Ден на етнологията и антропологията 2017

Ден на антропологията 2016

Студентски етноложки срещи 2015

СподелиАнтропоОпит

Ден на антропологията 2015

IT технологии за хора с увредено зрение” (обучителен семинар)

Заедно сме реализирали проектите:

Сензорно представяне на градско културно наследство

Град и пазари – възможности за културен туризъм

С куклен театър на училище – интерактивно онлайн представление за децата от българските училища в чужбина

Усети града – подготовка на водачи и провеждане на интерактивен маршрут

Сензорно представяне на градско културно наследство

Обучение за водачи в интерактивен маршрут „Усети града“

ПУ „Паисий Хилендарски“ е партньор с АКЕА „Медиатор“ и екипа ни в проектите:

Кварталите на Пловдив ЗАЕДНО – виртуално портфолио

Сензорна етнография на града

Асоциация на българските училища в чужбина

Асоциация на българските училища в чужбина е партньор на АКЕА „Медиатор“ в проекта:

С куклен театър на училище – интерактивно онлайн представление за децата от българските училища в чужбина

Съвет по туризъм Пловдив

Съвет по туризъм – Пловдив е партньор на АКЕА „Медиатор“ в проекта:

Град и пазари – възможности за културен туризъм

Български център за нестопанско право

Български център за нестопанско право подкрепи АКЕА „Медиатор“ по

програма за Социални иноватори за НПО

Студио Пантарей

Студио „Пантарей“ е партньор на АКЕА „Медиатор“ в проекта:

Творческо ателие „Въздействие“

Център за антропологични и етносоциологически изследвания

Център за антропологични и етносоциологически изследвания е партньор на АКЕА „Медиатор“ в проекта:

Сензорно представяне на градско културно наследство

Усети града

Младежка работилница „Виж не-ВИЖдания Стар град“

Пендара

Фермерски пазар „Пендара“ в лицето на Локалфууд е партньор на АКЕА „Медиатор“ в проекта:

Град и пазари – възможности за културен туризъм

Център за изследване на нематериалното културно наследство

Център за изучаване на нематериалното културно наследство (ЦИНКН) към ПУ „Паисий Хилендарски” е партньор на АКЕА „Медиатор“ в проекта:

С куклен театър на училище – интерактивно онлайн представление за децата от българските училища в чужбина

Старинен Пловдив

ОИ „Старинен Пловдив“ е партньор на АКЕА „Медиатор“ в проекта:

Младежка работилница „Виж не-ВИЖдания Стар град“